Everts Sjöbod

Uteplats med dörr - Brygga/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 202 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 2 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halkigt

Dörrbredd

 • Fri bredd: 140 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 80 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 20 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 140 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Yta framför dörr brygga.
Yttre dörr
Yttre dörr
Yttre dörr