Everts Sjöbod

Servering - Sjöbod / Restaurang / Konferens/Dörr

Dörrbredd

  • Fri bredd: 78 cm

Tröskel

  • Höjd från utsidan: 0 mm
  • Avfasning från utsidan: behövs inte
  • Höjd från insidan: 110 mm
  • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

  • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

  • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 31 cm
  • Dörrstängare: finns inte
Dörr
Tröskel
Dörr