Everts Sjöbod

Uteplats med dörr/Uteplatsens yta

Yta

  • Underlag: hårdgjort, jämnt, halkigt
  • Vändmöjlighet: minst 200 cm
  • Lutning längsled: 0 %
Uteplatsens yta- brygg