Everts Sjöbod

Uteplats med dörr/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 160 cm
 • Bredd: 150 cm
 • Lutning längsled: 2 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halkigt

Dörrbredd

 • Fri bredd: 74 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 60 mm
 • Avfasning från utsidan: svag lutning
 • Höjd från insidan: 40 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 29 cm
 • Dörrstängare: finns
Yttre dörr
Dörrbredd
Tröskel
Yttre dörr