Everts Sjöbod

Servering - Sjöbod / Restaurang / Konferens/Steg

Utformning

  • Beläggning: hårdgjord, jämn, halksäker
  • Steghöjd: 20 cm
  • Ljushetskontrast: saknas

Alternativ till steg

  • Alternativ: ingenting
Steg