Everts Sjöbod

Servering - Sjöbod / Restaurang / Konferens/Trappa

Utformning

  • Antal trappsteg till vilplan: 11 st
  • Stegdjup: 21 cm
  • Ljushetskontrast första steget: saknas
  • Ljushetskontrast sista steget: saknas

Alternativ till trappa

  • Alternativ: ingenting

Utskjutande föremål under höjden 2,2 m

  • Fri höjd under: 173 cm
Trappa