Kommunhuset Hudiksvall - Servicecenter

Parkering/Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

  • Markering: med skylt
  • Antal platser: 2 st
  • Belysning: ja
  • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
  • Lutning längsled: 1 %
  • Lutning sidled: 3 %
  • Bredd: 4,2 m
  • Avstånd till entré: 6 m
Parkeringsplats med krav på tillstånd handikapplats