Kommunhuset Hudiksvall - Servicecenter

Parkering/Gångväg

Gångväg till entré

  • Tydlig hänvisning till entré: ja
  • Belysning: ja
  • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
  • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
  • Ränndal: finns inte
  • Lutning längsled: 4 %
  • Lutning sidled: 1 %
  • Bredd: 3 m
Gångväg från parkeringsplats till huvudentré