Kommunhuset Hudiksvall - Servicecenter

Ingång/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 7 %
 • Lutning sidled: 2 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Dörrbredd

 • Fri bredd: 95 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 10 mm
 • Avfasning från utsidan: behövs inte
 • Höjd från insidan: 0 mm
 • Avfasning från insidan: behövs inte

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 83 cm
 • Höjd överkant: 107 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 84 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 12 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 79 cm
 • Höjd överkant: 104 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 145 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 12 s

Automatiskt öppnande

 • Finns: nej

Automatisk stängning

 • Finns: nej
Yta framför dörr
Yttre dörr dörrbredd
Tröskel
Yttre dörr
Kontakt till dörröppnare
Dörröppnare inifrån