Kommunhuset Hudiksvall - Servicecenter

Ingång/Inre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Klämrisk

 • Klämrisk mellan yttre och inre dörr: nej

Dörrbredd

 • Fri bredd: 95 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 79 cm
 • Höjd överkant: 103 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 70 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 12 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 76 cm
 • Höjd överkant: 101 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 85 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 12 s
Inre dörr yta framför dörr
Inre dörr fri bredd öppen dörr
Inre dörr
Dörröppnare
Inre dörr dörröppnare på vägg till vänster innanför dörr