Kommunhuset Hudiksvall - Servicecenter

Parkering/Föremål i gångstråk

Fast föremål

  • Finns: ja

Markering av det fasta föremålet

  • Markering: saknas
Föremål i gångstråk ett träd när du går från parkeringsplatsen.