Lidköpings Folkets Hus

Parkering/Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

  • Markeringar: med skylt, rullstolssymbol på marken, målade linjer på marken
  • Antal platser: 1 st
  • Belysning: nej
  • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
  • Lutning längsled: 2 %
  • Lutning sidled: 3 %
  • Längd: 7 m
  • Avstånd till entré: 21 m
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder