Lidköpings Folkets Hus

Ingång - Alternativ ingång med hiss/Hiss/Hisskorg

Hisskorg

 • Bredd: 110 cm
 • Längd: 141 cm
 • Belysning: bra
 • Symbol för hörslinga: nej
 • Ljushetskontrast golv mot list eller vägg: svag

Spegel

 • Spegel finns mittemot dörr: nej

Sittplats

 • Sittplatsens höjd: 51 cm
 • Typ av sittplats: fällbar

Hisspanel

 • Avstånd från hörn: 9 cm
 • Höjd översta knappraden: 113 cm
 • Hisspanelens ljushetskontrast: svag
 • Utvinklad: ja
 • Bekräftelse på knapptryckning: saknas
 • Knapptyp: tryckknapp

Ledstång vid hisspanel

 • Ledstångens ljushetskontrast: saknas

Larmknapp

 • Grafisk symbol: nej
 • Punktskrift: nej
 • Placerad på hisspanel: ja
Hisskorg
Hisskorg
Larmknapp