Patricia - träffpunkt

Parkering - Lastagegatan/Gångväg

Gångväg till entré

  • Tydlig hänvisning till entré: nej
  • Belysning: nej
  • Underlag: hårdgjort
  • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
  • Ränndal: finns inte
  • Lutning längsled: 15 %
  • Lutning sidled: 0 %
  • Bredd: 6,5 m
Gångväg