Patricia - träffpunkt

Ingång - Lastagegatan 9 huvudingång/Verksamhetsskylt

Utformning plan skylt

  • Lätt att upptäcka: ja
  • Höjd underkant: 240 cm
  • Höjd överkant: 280 cm
  • Ljushetskontrast: bra
  • Storlek på första bokstaven: 29 mm
  • Utformning: text
  • Belysning: nej
Verksamhetsskylt