Patricia - träffpunkt

Ingång - Lastagegatan 9 huvudingång/Inre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: jämnt

Klämrisk

 • Klämrisk mellan yttre och inre dörr: ja

Dörrbredd

 • Fri bredd: 108 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 20 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 0 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 84 cm
 • Höjd överkant: 118 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 300 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 30 s
Inre dörr
Inre dörr
Tröskel
Inre dörr
Dörröppnare inifrån