Patricia - träffpunkt

Parkering - Brunnsgatan/Trottoarkant

Trottoarkant

  • Trottoarkant: ja

Avfasning

  • Avfasning: saknas
Trottoarkant