Patricia - träffpunkt

Uteplats med dörr/Uteplatsens yta

Yta

  • Underlag: jämnt, halkigt
  • Vändmöjlighet: minst 200 cm
  • Lutning längsled: 0 %
  • Lutning sidled: 1 %
Uteplatsens yta