Patricia - träffpunkt

Uteplats med dörr/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 175 cm
 • Bredd: 200 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Underlag: jämnt

Dörrbredd

 • Fri bredd: 174 cm

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 20 mm
 • Avfasning från utsidan: svag lutning
 • Höjd från insidan: 0 mm
 • Avfasning från insidan: stark lutning

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 68 cm
 • Höjd överkant: 94 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 4 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 23 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 71 cm
 • Höjd överkant: 97 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 300 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 23 s
Yttre dörr
Yttre dörr
Yttre dörr
Tröskel
Yttre dörr
Inre dörr