Partille privattandvård

Reception/Inomhusmiljö

Belysning

  • Bedöms som: jämn
  • Bedöms som: bländfri

Smal yta

  • Bredd: 179 cm
  • Vändmöjlighet: minst 150 cm
  • Underlag: jämnt
Belysning
Smal yta