Partille privattandvård

Reception/Stor toalett/Nödlarm

Högre nödlarm på vägg

  • Höjd: 148 cm
  • Möjlig att nå: ja

Lägre nödlarm på vägg

  • Höjd: 27 cm
  • Möjlig att nå: ja

Nödlarm med sladd

  • Finns: ja
Högre nödlarm på vägg
Lägre nödlarm på vägg
Nödlarm med sladd