Partille privattandvård

Ingång/Hiss/Hisskorg

Hisskorg

 • Bredd: 110 cm
 • Längd: 220 cm
 • Belysning: bra
 • Symbol för hörslinga: nej
 • Ljushetskontrast golv mot list eller vägg: svag

Talad information

 • Hissens talade information anger: våning

Spegel

 • Spegel finns mittemot dörr: nej

Hisspanel

 • Avstånd från hörn: 116 cm
 • Höjd översta knappraden: 127 cm
 • Hisspanelens ljushetskontrast: saknas
 • Utvinklad: ja
 • Bekräftelse på knapptryckning: synlig
 • Knapptyp: tryckknapp

Ledstång vid hisspanel

 • Ledstång vid hisspanel: saknas

Larmknapp

 • Grafisk symbol: ja
 • Punktskrift: ja
 • Placerad på hisspanel: ja
Hisskorg
Hisspanel
Larmknapp