Oral Care Särö

Allmän information

Alllmän information

  • Av- och påstigning: finns inte
  • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
  • Stor toalett: finns
  • Tillåtna assistanshundar: ledarhund, servicehund, signalhund
  • Rutin för allergiframkallande växter: ja
  • Rengöringsmedel: endast parfymerat
Allmän information