Oral Care Särö

Parkering /Trottoarkant

Trottoarkant

  • Trottoarkant: ja

Avfasning

  • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
  • I nivå med underlag: nej
  • Bredd: 1,67 cm
  • Lutning längsled: 5 %
Trottoarkant