Oral Care Särö

Behandlingsrum/Dörr

Dörrbredd

  • Fri bredd: 77 cm

Tröskel

  • Höjd från utsidan: 5 mm
  • Avfasning från utsidan: saknas
  • Höjd från insidan: 7 mm
  • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

  • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

  • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 135 cm
  • Dörrstängare: finns inte
Dörr
Tröskel
Kontrast