Skaftö Folkets Hus

Parkering/Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

  • Markering: med skylt, rullstolssymbol på marken, målade linjer på marken
  • Antal platser: 2 st
  • Belysning: ja
  • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
  • Lutning längsled: 6 %
  • Lutning sidled: 0 %
  • Bredd: 8 m
  • Avstånd till entré: 34 m
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder