Skaftö Folkets Hus

Servering/Inomhusmiljö

Begränsad gångyta till viktig målpunkt

  • Begränsad bredd: 104 cm
  • Till målpunkt: dryck

Belysning

  • Bedöms som: ojämn
  • Bedöms som: bländande

Bländande dagsljus

  • Går att skärma av: ja

Ljudmiljö

  • Nivå: lätt att uppfatta tal
gångyta
Belysning