Dalaborgsparken

Scen/Fast scen

Fast scen

  • Alternativ att ta sig upp: trappa
  • Hörselteknisk utrustning: saknas
  • Ljushetskontrast: saknas
  • Vändmöjlighet: minst 200 cm
Fast scen