Dalaborgsparken

Gångväg - Till teater/Gångväg

Utformning

  • Underlag: hårdgjort, jämnt
  • Längd: 3 m
  • Bredd: 3 m
  • Lutning längsled: 1 %
  • Lutning sidled: 1 %
  • Belysning: nej
Gångväg