Dalaborgsparken

Utomhusteater/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 159 cm
 • Lutning längsled: 7 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt

Dörrbredd

 • Fri bredd: 135 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 30 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 0 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas

 • Endast av personal: ja
Yta framför dörr
Yttre dörr
Tröskel
Dörr