Dalaborgsparken

Gångväg - Med backe/Gångväg

Utformning

  • Underlag: hårdgjort, ojämnt
  • Längd: 150 m
  • Bredd: 3 m
  • Lutning längsled: 10 %
  • Lutning sidled: 3 %
  • Belysning: ja
Gångväg