Dalaborgsparken

Utomhusteater/Trappa

Utformning

  • Beläggning: hårdgjord, jämn
  • Antal trappsteg: 1 st
  • Bredd: 101 cm
  • Stegdjup: 9 cm
  • Öppning mellan trappsteg: nej
  • Ljushetskontrast första steget: saknas
  • Ljushetskontrast sista steget: saknas

Alternativ till trappa

  • Alternativ: ingenting
Trappa