Dalaborgsparken

Utomhusteater/Trappa

Utformning

  • Beläggning: hårdgjord, jämn
  • Antal trappsteg till vilplan: 5 st
  • Bredd: 62 cm
  • Stegdjup: 22 cm
  • Steghöjd: 19 cm
  • Öppning mellan trappsteg: över 10 cm
  • Ljushetskontrast första steget: saknas
  • Ljushetskontrast sista steget: saknas
Trappa