Dalaborgsparken

Stor toalett/Lutning

Lutning

  • Underlag: hårdgjort, jämnt
  • I nivå med underlag: nej
  • Lutning längsled: 6 %
  • Lutning sidled: 0 %
Lutning