Bergsgårdsskolan F-9

Passage - på andra våningen/Dörr

Dörrbredd

  • Fri bredd: 88 cm

Tröskel

  • Tröskel: nej

Dörr

  • Lätt att upptäcka: ja

Flerfärgad markering på dörr

  • Ljushetskontrast mellan färger för sittande: bra
  • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

  • Ljushetskontrast mellan färger för sittande: bra
  • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra

Dörren öppnas endast manuellt

  • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 112 cm
  • Dörrstängare: finns
Dörr in till passage.
Dörrens kontrast.