Bergsgårdsskolan F-9

Av- och påstigning/Utskjutande föremål under höjden 2,2 m

Utskjutande föremål

  • Fri höjd under: 56 cm

Markering av det utskjutande föremålet

  • Markering: saknas
Utskjutande bom.