Bergsgårdsskolan F-9

Passage - på andra våningen/Dörr

Dörrbredd

  • Fri bredd: 91 cm

Tröskel

  • Tröskel: nej

Dörr

  • Lätt att upptäcka: ja

Flerfärgad markering på dörr

  • Ljushetskontrast mellan färger för sittande: bra
  • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

  • Ljushetskontrast mellan färger för sittande: bra
  • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra

Dörren öppnas endast manuellt

  • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 46 cm
  • Dörrstängare: finns
Nästa dörr i passagen leder till expeditionen.
Dörrens kontrast.