Återvinningsstation Doktor Liborius gata 44, p-plats