ABF Hovmantorp

Av- och påstigning/Av- och påstigningsplats

Av- och påstigningsplats

  • Markerad med skylt: ja
  • Belysning: nej
  • Underlag: hårdgjort
  • Lutning längsled: 1 %
  • Lutning sidled: 7 %
  • Längd: 15 m
  • Avstånd till entré: 3 m
Av- och påstigningsplats