ABF Hovmantorp

Parkering/Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

  • Markering: med skylt
  • Antal platser: 2 st
  • Belysning: nej
  • Underlag: hårdgjort
  • Lutning längsled: 0 %
  • Lutning sidled: 0 %
  • Bredd: 2,40 m
  • Avstånd till entré: 30 m
Parkeringsplats