ABF Helsingborg Javahuset

Toalett - 1/Skylt

Skylt

  • Höjd underkant: 154 cm
  • Höjd överkant: 159 cm
  • Storlek på första bokstaven: 20 mm
  • Text i relief: nej
  • Punktskrift: nej
  • Grafisk symbol: saknas
  • Ljushetskontrast: bra
Skylt