ABF Nordvästskåne i Landskrona

Stor toalett/Utrymme

Utrymme

  • Längd: 167 cm
  • Bredd: 183 cm
  • Fri vändyta: 110 cm
  • Avstånd mellan handfat och toalettstol: 40 cm
  • Starka dofter förekommer: nej
  • Stor behållare med lock: nej
  • Utrymningslarm: med endast ljud, ingår i organisatorisk utrymningsstrategi
Utrymme