ABF Nordvästskåne i Landskrona

Toalett/Utrymme

Utrymme

  • Starka dofter förekommer: nej
  • Tvål: parfymerad
  • Utrymningslarm: med endast ljud, ingår i organisatorisk utrymningsstrategi