ABF Nordvästskåne i Landskrona

Toalett/Krok

Krok - Högre

  • Höjd på krok: 155 cm
  • Krokens avstånd från hörn: 70 cm
Krok
Krok