ABF Västernorrland i Sundsvall

Entréutrymme - Våning 3/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 90 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 25 mm
 • Avfasning från utsidan: svag lutning
 • Höjd från insidan: 25 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 90 cm
 • Dörrstängare: finns
Dörr
Tröskel
Dörr
Dörren öppnas endast manuellt