ABF Habo

Parkering/Trottoarkant

Trottoarkant

  • Trottoarkant: ja

Avfasning

  • Underlag: hårdgjort, ojämnt
  • I nivå med underlag: ja
  • Bredd: 150 cm
  • Lutning längsled: 13 %
Trottoarkant
Avfasning