ABF Habo

Parkering/Gångväg

Gångväg till entré

  • Tydlig hänvisning till entré: nej
  • Belysning: ja
  • Underlag: hårdgjort, ojämnt
  • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: ja
  • Ränndal: finns inte
  • Lutning längsled: 9 %
  • Lutning sidled: 4 %
  • Bredd: 3 m
Gångväg