ABF Habo

Ingång/Inre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 149 cm
 • Bredd: 205 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Klämrisk

 • Klämrisk mellan yttre och inre dörr: nej

Dörrbredd

 • Fri bredd: 90 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 20 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 5 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 100 cm
 • Höjd överkant: 106 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 18 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 8 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 98 cm
 • Höjd överkant: 106 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 95 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 8 s
Inre dörr
Inre dörr
Tröskel
Inre dörr
Dörröppnare utanför dörr
Dörröppnare innanför dörr