ABF Habo

Ingång/Utskjutande föremål under höjden 2,2 m

Utskjutande föremål

  • Fri höjd under: 26 cm

Markering av det utskjutande föremålet

  • Markering: saknas
Utskjutande föremål under höjden 2,2 m