Rävlanda Vårdcentral

Parkering/Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

  • Markering: rullstolssymbol på marken, målade linjer på marken
  • Antal platser: 1 st
  • Belysning: nej
  • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
  • Lutning längsled: 2 %
  • Lutning sidled: 1 %
  • Bredd: 5 m
  • Avstånd till entré: 9 m
Parkeringsplats